Bảo Lộc Land

[ux_image id=”3796″ image_size=”original”] [section label=”Media Right” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” padding__sm=”30px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

ĐẤT NỀN BẢO LỘC 

Cổng thông tin bất động sản tại Bảo Lộc và thị trường trên toàn quốc. Cẩm nang đầu tư và phân tích thị trường với thông tin chính xác và minh bạch. 

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3925″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” height=”300px”] [row h_align=”center”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

 

ẨM THỰC BA MIỀN

Cập nhật các tin tức mới nhất từ Bảo Lộc gồm thông tin về dự án mới, ẩm thực, cẩm nang du lịch và ăn uống tại Bảo Lộc 

[row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [blog_posts style=”normal” type=”grid” grid=”2″ grid_height=”500px” columns__md=”1″ cat=”16″ posts=”1″] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [blog_posts style=”normal” type=”masonry” columns=”3″ columns__md=”1″ posts=”6″ offset=”-1″ excerpt=”false” text_align=”left”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” height=”300px”] [row h_align=”center”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

 

CẨM NANG PHONG THUỶ

[/col] [/row] [blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”0″ posts=”6″ image_height=”56.25%”] [/section] [section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”0px” height=”300px”] [row h_align=”center”] [col span__sm=”12″ align=”center”]

 

KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP

[/col] [/row] [blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”98″ posts=”6″ image_height=”56.25%”] [/section]